Hydrometer temperatuur correctie

De meeste hydrometers zijn gekalibreerd op een bepaalde temperatuur. Over het algemeen is deze temperatuur 20 graden Celsius.

Als het soortelijk gewicht op een andere temperatuur wordt bepaald, dan moet deze worden omgerekend (bijgesteld) naar de juiste SG waarde.

In de onderstaande rekentool gaan we uit van de temperatuur in graden Celsius.