Soortelijk gewicht bijstellen

Soms blijkt na het koken van het wort dat het gewenste soortelijk gewicht niet helemaal overeenkomt met de verwachtingen. Deze kan namelijk of te hoog zijn of juist te laag.

Bij een te laag SG is het mogelijk om suiker opgelost in water aan het wort toe te voegen. is het SG te hoog, dan is het mogelijk om het volume te verhogen door er extra water aan toe te voegen.

Onderstaande rekenhulp geeft op basis van het volume in liters, de huidige SG en het gewenste SG een ‘advies’ om het eventueel bij te stellen,