Door de vergistingsgraad te berekenen wordt duidelijk of de vergisting klaar is.

Vergistingsgraad berekenen

Als het wort is weggezet en de vergisting in volle gang is, dan kan het (na een bepaalde tijd) handig zijn om te weten in hoeverre een bier is uitgegist. Door het berekenen van de vergistingsgraad kunnen we hier achter komen.

Wat is de vergistingsgraad precies?

De vergistingsgraad is het percentage van vergiste suikers. Het percentage geeft de hoeveelheid omgezette suikers aan ten opzichte van het oorspronkelijke hoeveelheid suikers.

Voordat het vergisten begint wordt de beginwaarde  (SG of in °Plato) bepaald. Met deze waarde wordt de hoeveelheid aan suikers in het wort duidelijk. Gedurende het vergisten zullen deze suikers omgezet worden in alcohol. De hoeveelheid suikers zal dus lager worden.

Nadat de vergisting klaar is wordt de eindwaarde (SG of in °Plato) bepaald. Deze waarde zal lager liggen dan de beginwaarde. Op basis van beide waarden kan de het percentage van vergiste suikers worden berekend.

Het berekenen van de vergistingsgraad

Voor het berekenen kan de volgende formule voor waarden in SG worden gebruikt:

vergistingsgraad = ((begin SGeind SG) / (begin SG1000)) * 100

Voorbeeld: Stel we hebben een begin SG van 1060 en een eind SG van 1022.

((1060 – 1022) / (1060 – 1000)) * 100 = (38/60) * 100 = 63%

Als de waarden in ° Plato zijn bepaald, dan wordt de formule:
vergistingsgraad = ((begin ° Platoeind ° Plato) / begin ° Plato) * 100

Voorbeeld: Stel we hebben een begin plato van 16 en een eind plato van 8.

((16 – 8) / 16 ) * 100 = (8 / 16) * 100 = 50%

Vergistingsgraad zelf berekenen

Schijnbare vergistingsgraad

Het berekende getal kan beter de schijnbare vergistingsgraad (SVG) worden genoemd. De daadwerkelijke vergistingsgraad zal uiteindelijk lager liggen.

De reden voor SVG is dat beide berekeningen feitelijk gezien niet identiek zijn. Voor de beginwaarde wordt namelijk gemeten met een mengsel van water en suiker. Echter is er voor de eindwaarde een mengsel gemeten waar ook alcohol bij zit.

Juist deze alcohol heeft invloed op de dichtheid, want het heeft een lagere dichtheid dan water en daardoor is de meting niet exact.

Wat is het doel?

Aan de hand van het SVG kunnen we zien hoe het vergistingsproces verloopt en op welk moment we zouden kunnen beginnen met bottelen. Daarnaast geeft het getal aan hoe zoet het uiteindelijke bier gaat zijn. Want hoe minder suikers zijn omgezet, hoe lager de graad zal zijn en hoe zoeter het bier uiteindelijke smaakt.
Geef een reactie