Hopblog.nl

Leer alles over het zelf brouwen van bier

Door het gebruik van suiker of water kun je het soortelijk gewicht bijstellen.

Het soortelijk gewicht bijstellen

Bij deze meeste recepten staat een (mogelijk) te behalen SG aangegeven. Het kan echter gebeuren, dat de uiteindelijke waarde afwijkt en dan moet je het soortelijk gewicht bijstellen. Maar wat moet je precies doen?

Veel recepten gaan uit van een bepaald brouwzaalrendement. Dit is het rendement dat een brouwer potentieel uit de mout kan halen. Hoe lager het rendement, waardoor er meer mout nodig is om hetzelfde resultaat te krijgen.

Wanneer het soortelijk gewicht bijstellen?

Als je aan het brouwen bent en je meet een soortelijk gewicht dat afwijkt van de verwachtte te behalen waarde, dan is het zaak om te kijken hoe groot het verschil is. Vervolgens moet je zelf gaan bepalen welk verschil je acceptabel vindt.

Als het te verwachten SG bijvoorbeeld 1060 is en je hebt een uiteindelijk SG van 1055, dan is het niet noodzakelijk om te gaan bijstellen.

Soms is het verschil zo groot dat je moet gaan corrigeren. Dat is helemaal geen probleem. Als het uiteindelijke SG te laag is, dan moet er suiker worden toegevoegd en als het SG te hoog is dan is het kwestie van water toevoegen.

Op zoek naar de mogelijke oorzaak

Het soortelijk gewicht bijstellen is in principe geen enkel probleem. Het kan nu eenmaal voorkomen. Daarom is het vooral van belang dat je een logboek bijhoudt gedurende het brouwen. Op deze manier kun je eventuele oorzaken terugvinden.

Als het SG consequent blijft afwijken van de waarde die wordt verwacht, dan kan het zijn dat je brouwzaalrendement hoger of juist lager ligt. Het is dan belangrijk om de recepten af te stemmen op jouw rendement.

Als je rendement schommelt, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je te veel of te weinig water gebruikt. Verschillen kunnen ook worden veroorzaakt door het gebruik van afwijkende mouten.

Hoe moet je nu het soortelijk gewicht bijstellen?

Onlangs overkwam het mezelf. Ik had een veel lager SG behaald, dan zou eigenlijk moeten. In theorie lag mijn rendement op 55% in plaats van de 75% procent waar het recept mee berekend was.

Ik heb wat kristalsuiker toegevoegd aan het wort. Het voordeel van kristalsuiker is dat dit het SG verhoogt, maar geen kleureffect heeft op het bier.

De mogelijke oorzaak is dat ik veel meer water heb gebruikt dan nodig was. Ik was bezig met een batch voor 10 liter en ik ben geƫindigd met ruim 15 liter. Dat is dus niet goed. Uiteindelijk was dit voor mij de aanleiding om de volgende rekenhulp te maken:

SG bijstellen: wat moet ik doen?
Geef een reactie