Leer alles over het zelf brouwen van bier

Spoelwater, hoeveel heb je nu nodig?

geschreven door Andy Meerwaldt
Het spoelwater vangt eventuele verliezen van water op.

Als je gaat brouwen, dan zul je merken dat er verliezen optreden. Een klein deel zal bijvoorbeeld verdampen. Deze verliezen vangen we op door middel van het spoelwater.

In de meeste brouwrecepten staat aangegeven voor hoeveel liter bier het recept bedoeld is. Bijvoorbeeld 20 liter. Het is dan niet vanzelfsprekend om te beginnen met 20 liter water.

Tijdens het brouwen zal een deel van het water verdampen, achterblijven in de mout na het maischen of samen met andere vaste deeltjes achterblijven in de pan na het koken.

Om tot een bepaald eindvolume te komen zullen we deze verliezen moeten opvangen. Dit doen we tijdens het spoelen door middel van het spoelwater.

Hoeveel spoelwater is er nodig?

Per kilo gebruikte mout zal er ongeveer 75% van het gewicht in liter water verloren gaan. Dit komt doordat de mout water gaat opnemen.

Daarnaast zullen vaste deeltjes tijdens het koken naar de bodem zaken, deze deeltjes zullen ook vocht opnemen. Ook de gebruikte hop zal water opnemen. Dit sediment blijft dus achter op de bodem in de ketel. Het verlies hiervan is ongeveer 5%.

De meeste lastige factor is de verdampingssnelheid. Deze is namelijk per brouwinstallatie verschillend. Over het algemeen ligt dit percentage ongeveer tussen de 25 en de 30% .

Rekenvoorbeeld van spoelwater

Als we willen weten hoeveel spoelwater er nodig is om 20 liter bier te brouwen met een moutstorting van 4 kilo, dan moeten we dus kijken naar de verlezen. Deze verliezen zijn: 3 liter dat achterblijft in de mout. 1 liter blijft achter op de bodem van de ketel en 6 ongeveer liter zal verdampen.

Om 20 liter bier te brouwen hebben we dus 30 liter brouwwater nodig. We kunnen dan beginnen te maischen met 18 liter water en vervolgens spoelen met 12 liter spoelwater. Bij het koken beginnen we dan met 27 liter water.

Mijn ervaringen

Bij mijn Arsegan Easybrew ketel hanteer ik over het algemeen een beslagdikte van 4 – 4,5 liter water per kilo mout.

Ik heb gemerkt dat het beter is om de deksel tijdens het maischen zoveel mogelijk op de ketel te houden. Dit voorkomt extra verlies door verdamping tijdens het maischen zelf.

Daarnaast heb ik gemerkt dat ik voor het koken beter een lager vermogen gebruik. Persoonlijk is dit voor mij ook nog een beetje uitvogelen hoeveel spoelwater ik precies nodig heb.


Geef een reactie