Door het meten van de SG kun je het alcoholpercentage berekenen

Alcoholpercentage berekenen

leestijd: 2 minuten

Het alcoholpercentage is op vrijwel elk bieretiket terug te vinden. Meestal is dit een percentage dat ligt tussen de 5 en de 10%. Het lijkt vooraf allemaal erg wetenschappelijk, maar het alcoholpercentage berekenen is eenvoudiger dan je denkt.

Waarom het alcoholpercentage berekenen?

We steken veel tijd in het brouwen van lekker bier, het is daarom ook leuk om een alcoholpercentage te koppelen aan het eindresultaat. Natuurlijk draait het niet om de alcohol, maar het percentage geeft wel een goede graadmeter wat er te verwachten is.

Voor het doen van de metingen is geen dure apparatuur nodig. Daarnaast hoeft er geen universitaire studie gevolgd te worden. Slechts door gebruik van een aantal eenvoudig te meten waardes wordt het mogelijk om thuis het (indicatieve) percentage uit te rekenen.

De benodigde waardes

Om het alcoholpercentage te berekenen is een begin en een eind waarde nodig. We meten deze waarde over het algemeen in soortelijk gewicht (SG). Dit is de dichtheid van een bepaalde vloeistof. Deze dichtheid hangt af van de hoeveelheid suikers.

De begin waarde noemen we het begin SG en deze wordt altijd gemeten op het moment dat de wort is afgekoeld voordat het gist geënt wordt. De eind waarde noemen we het eind SG en deze wordt bepaald als de vergisting is voltooid.

Het bepalen van soortelijk gewicht wordt voornamelijk gedaan met een hydrometer, maar het is ook mogelijk om hiervoor een refractometer te gebruiken.

Het alcoholpercentage berekenen

Het gebruik van de onderstaande formule zal slechts een indicatie geven van het alcoholpercentage. Het is dus geen exacte wetenschap.

Voor de formule gebruiken we het begin en het eind SG. Hiermee kunnen we het alcoholpercentage berekenen.

alcoholpercentage ≈ ( ( begin SG – eind SG ) * 131,5 )

Voorbeeld: Ik heb een begin SG van 1,065 en een eind SG van 1,019. De berekening wordt dan als volgt:

alcoholpercentage ≈ ( ( 1,065 – 1,019 ) * 131,5 ) = 6,04

Als je eventuele nagisting op de fles wilt berekenen dan kun je 0,4 optellen bij het alcoholpercentage.

Ten slotte

Het alcoholpercentage berekenen is niet super lastig als je weet elke getallen je moet hebben en hoe je deze kunt meten.

Een hydrometer hoeft niet duur te zijn, voor een aantal euro heb je er een in huis. Het is een goed hulpmiddel om de metingen mee uit te voeren.

Geef een reactie